Informácie

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

PREDSEDA VEDECKÉHO VÝBORU

prim. MUDr. Ladislav Knapec

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

MUDr. Robert Krause MUDr. Augustin Majcher

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

prim. MUDr. Ladislav Knapec

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Ľubomír Bažík

MUDr. Martin Hromec

MUDr. Richard Durmis

MUDr. Juraj Roštár

MUDr. Jaroslav Marejka

MUDr. Michal Maurský

Mgr. Janka Balážová

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová, Krivá 18, 040 01 Košice

Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Tel: 0918 622 533

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA KONTAKT S FIRMAMI

prim. MUDr. Ladislav Knapec

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Email: ladislav.knapec@fnspza.sk

Tel: 0903 802 394

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

  • Rameno
  • Noha
  • Vária
  • Fórum mladých ortopédov
  • Sesterská sekcia

KONGRESOVÝ JAZYK

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky

www.ortopediazilina.sk

Prihlasovanie online bude ukončené 18. 9. 2017.

Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

REGISTRAČNÝ POPLATOKDo 22. 9. 2017
na mieste
Člen SOTS
100 €
120 €
Nečlen SOTS
120 €
140 €
SZP
10 €
10 €
Dôchodcovia a študenti
bez poplatku
bez poplatku
Spoločná večera
20 €
20 €


SPÔSOB ÚHRADY ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.ortopediazilina.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI

LEKÁRI

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na jesennykongressots2017za@gmail.com zasielajte najneskôr do 20. 9. 2017

SESTRY

Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať na jesennykongresSOTS2017@gmail.com zasielajte najneskôr do 20. 9. 2017

Abstrakt prosíme odoslať bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver). Do 300 slov, veľkosť písma 12 (Times New Roman).

KREDITY ARS CME

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

UBYTOVANIE

Rezervácia ubytovania do 15. 9. 2017 prostredníctvom webových stránok,

www.ortopediazilina.sk, www.progress.eu.sk


Holiday Inn
jednolôžková
dvojlôžková
Standart izba/ standart room
od/ 107,- €
od/ 119,- €
Executive izba/ executive room
od/ 120,- €
od/ 140,- €
Štúdio/ studio
od/ 141,- €
od/ 162,- €
Polom
od/ 118,- €
od/ 138,- €
Dubná Skala
od/ 115,- €
od/ 134,- €
Grand
od/ 95,- €
od/ 114,- €
Boss
od/ 77,- €
od/ 106,- €

Uvedené ceny sú vrátane DPH. V cene je zahrnuté ubytovanie a raňajky. Daň mestu je 1,00 os./noc. Ubytovanie je možné si objednať len online. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 15. 9. 2017 podliehajú storno poplatkom v plnej výške sumy za ubytovanie.